Życie pisane różańcem

Kategoria:

Opis

Ostatnie dni życia ojca Wenantego Katarzyńca to czas, w  którym szczególnie  nie  wypuszczał  z  rąk  różańca. Można powiedzieć nie tylko, że trzymał różaniec, ale też, że trzymał się różańca.

Wypowiadając  słowa  Modlitwy  Pańskiej  i  Pozdrowienia  Anielskiego, medytujmy  w  skupieniu  odwieczny Boży plan,  który  zrealizował  dla nas  Chrystus.  Bogactwo  duchowe  ojca  Wenantego  i  przykład  jego świętego  życia pozwolą  nam  spojrzeć  na  nasze  życie  w perspektywie osobistego realizowania woli Bożej.

Informacje dodatkowe

Autor

Iwona Zyskowska

Liczba stron

66