Prorok ze Lwowa

Kategoria:

Opis

Brakuje Ci zrozumienia tego, co dzieje się w otaczającym świecie? Nie wiesz jak postępować w sytuacjach, które Cię spotykają? W takich chwilach potrzebny jest prorok.

Książka zestawia dwie wielkie postaci i czasy, w których żyli: Ezechiela – biblijnego proroka z Jerozolimy oraz Wenantego Katarzyńca – chrześcijańskiego proroka ze Lwowa. Misja starożytnego Ezechiela nie została jeszcze do końca wypełniona, jego proroctwa sięgają czasów ostatecznych i znalazły swe miejsce w Apokalipsie wg św. Jana. Dzieło o. Wenantego dopiero się rozpoczyna. Jego krótkie ziemskie życie okazało się procesem, który po części współcześnie rozpoznajemy. Słowa i mądrość o. Wenantego to dar Boga szczególnie na nasze czasy.

Andrzej S. Jasiński OFM – ur. 1953 r. – franciszkanin, profesor nauk teologicznych, specjalista z zakresu teologii biblijnej, wykładowca. Jego wcześniejsze publikacje to monografie, w tym m.in. Biblijne podstawy nauki o sakramentach (1991), Jezus jest Panem. Kyriologia Nowego Testamentu (1996), Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego (1998), Jerozolima: promień miłości Jahwe (1999) oraz komentarze do Księgi Proroka Ezechiela.

Informacje dodatkowe

Autor

o. A.S.Jasiński

Liczba stron

421