Pisma Ojca Wenantego Katarzyńca, t. 1, 2, 3

Kategoria:

Opis

Pisma, które pozostały po Ojcu Wenantym Katarzyńcu: listy, notatki, kazania, konferencje duchowe, stanowią obszerny materiał do poznania, kim naprawdę był Czcigodny Sługa Boży. Nie tylko ukazują go jako troskliwego syna, gorliwego zakonnika, sumiennego studenta, zaangażowanego duszpasterza i kierownika duchowego, ale pozwalają także poznać jego charakter i zdolności, zainteresowania i sposób widzenia świata, co w sumie daje nam obraz dojrzałego, ukształtowanego przez formację rodzinną, chrześcijańską, zakonną i kapłańską, głęboko wierzącego, zintegrowanego wewnętrznie człowieka świętego.

(O. K. P. Solecki, Przedmowa do Pism)